Indkaldelse til generalforsamling 2022

GENERALFORSAMLING
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Dansk Lastbil Nostalgi
Generalforsamlingen finder sted lørdag, den 9. juli 2022 kl. 11.00 i foreningens
lokaler beliggende Hellevadvej 3, Klokkerholm, 9320 Hjallerup
Generalforsamlingen afholdes efter følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Bygninger
 4. Gennemgang og godkendelse af foreningens årsrapport
 5. Godkendelse af budget for 2022 og fastsættelse af kontingent for medlemmer
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
  På valg er Ole Broberg, Brian Nielsen, Jens Holdorf, Poul Ole
  Jensen – alle modtager genvalg.
 7. Valg af suppleanter
  På valg er Henrik Rytter – modtager genvalg.
 8. Valg af revisorer
 9. Indkomne forslag
 10. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 25. maj d.å.

Budget og årsrapport er tilsendt medlemmerne den 10. juni 2022 pr. mail

Alle medlemmer, der har betalt kontingent, har adgang og stemmeret til generalforsamlingen – mød talstærkt op.

Efter generalforsamlingen tændes der traditionen tro op i grillen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen