Indkaldelse til generalforsamling 2023

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Dansk Lastbil Nostalgi
Generalforsamlingen finder sted lørdag, den 10. juni 2023 kl. 11.00 i foreningens lokaler beliggende Hellevadvej 3, Klokkerholm, 9320 Hjallerup

Generalforsamlingen afholdes efter følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Bygninger
 4. Gennemgang og godkendelse af foreningens årsrapport
 5. Godkendelse af budget for 2023 og fastsættelse af kontingent for medlemmer
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
   På valg er Birthe Jensen, Chris Svendsen, Christian Dam.
 7. Valg af suppleanter
   På valg er Henrik Rytter.
 8. Valg af revisorer
 9. Indkomne forslag
 10. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 27. maj d.å.

Alle medlemmer der har betalt kontingent, har adgang og stemmeret til generalforsamlingen – mød talstærkt op.

Efter generalforsamlingen tændes der traditionen tro op i grillen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen