Nyt fra Rallyudvalget

Kære medlem i Dansk Lastbil Nostalgi

Først og fremmest benyttes lejligheden til at sige tak for opbakningen til Nordjysk Veteranrally 2020 – dejligt at nogen bevare håbet, trods covid-19.

På få dage var alle 160 pladser til rallyer flået væk og på nuværende tidspunkt er også ventelisten fyldt, hvilket betyder i alt 185 pladser er besat.

Status på Nordjysk Veteranrally 2020 er, at der PT ingen status er. Vi er fortsat afventende omkring retningslinjer, som vi skal forholde os til i august.

Vi afventer retningslinjer om forsamlingsforbud osv., som forventes at blive meldt ud fra den danske stat d. 8 juli og kort herefter vil vi i rallyudvalget træffe beslutning om, vi kan afvikle Nordjysk Veteranrally 2020 eller ej.

Vi har flere konkrete bud på, hvordan vi kan få lov til at afvikle et anderledes rally i år. Det kunne fx være at afvikle uden publikum og kun åbne pladsen for medlemmer af Dansk Lastbil Nostalgi. En anden løsning kunne være at flytte til en anden dato.

Ny info omkring afviklingen af Nordjysk Veteranrally 2020 sendes ud kort efter d. 8 juli 2020

Det vi kan forsikre jer om, er at vi vil gøre alt for at kunne gennemføre et rally ud fra de udmeldinger, der er fra regeringens side omkring covid- 19 på afviklingstidspunktet.

På vegne af rallyudvalget

Annika