Indkaldelse til generalforsamling 2020

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Dansk Lastbil Nostalgi.

Generalforsamlingen finder sted lørdag, den 26. september 2020 kl. 11.00 i foreningens lokaler beliggende Hellevadvej 3, Klokkerholm, 9320 Hjallerup

Generalforsamlingen afholdes efter følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Bygninger
 4. Gennemgang og godkendelse af foreningens årsrapport
 5. Fastsættelse af kontingent for medlemmer
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
  På valg er Poul Ole Jensen, John Nymann og Frank Nørager.
  Yderligere en plads er ledig i bestyrelsen.
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af revisorer
 9. Indkomne forslag
 10. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 5. september d.å.

Alle medlemmer, der har betalt kontingent, har adgang og stemmeret til generalforsamlingen – mød talstærkt op. Retningslinjer omkring Covid-19 følges på afviklingstidspunktet.

Efter generalforsamlingen tændes der traditionen tro op i grillen.

Årsrapport er tilsendt medlemmerne på mail.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen